Prezentowane kotły wodne C.O. (centralnego ogrzewania) mają zasilać instalacje centralnego ogrzewania budynków różnego typu. Przeznaczone są one do pracy z kilkoma palnikami. Współgrają między innymi z palnikami na olej opałowy, z palnikami multiolejowymi: w tym na olej przepracowany i średniociężki, także z jedno- i dwufunkcyjnymi palnikami gazowymi. Wyróżniamy dwa rodzaje kotłów ciśnieniowych: MODAL oraz MODAL B. Wykonane są one ze stali, pracują w stałej temperaturze przekraczającej 50̊C i wyróżniają się wysoką sprawnością. Poniżej ich krótka charakterystyka.

 

Oferowane modele:

  • MODAL: kocioł wodny ciśnieniowy pracujący wyłącznie w charakterze C.O., istnieje 10 dostępnych wersji posiadających moce w zakresie od 64 kW do 291 kW,
  • MODAL B: kocioł wodny ciśnieniowy pracujący zarówno w charakterze C.O. jak i c.w.u., istnieje 8 dostępnych wersji posiadających moce w zakresie od 64 kW do 186 kW oraz zasobnik c.w.u. w dwóch pojemnościach – 160 l. bądź 250 l.

Prezentowana przez kotły wodne wysoka sprawność pozwala znacząco obniżyć koszty związane z ogrzewaniem wodnym pomieszczeń. Dodatkowo – co jest równie istotne – są one bezpieczne i niezwykle niezawodne. Ponadto nasza oferta na ogrzewanie wodne bogata jest w różnego rodzaju korzystne rozwiązania. Wszystko to jest zależne od indywidualnych potrzeb klientów. Cała instalacja grzewcza C.O. oraz c.w.u. może być w pełni zautomatyzowana oraz posiadać regulację termostatyczną i programator pogodowy.

Istotnym elementem wszystkich kotłów wodnych ze spalaniem ciśnieniowym są ich drzwi. Muszą być one idealnie szczelne, by mogło to zapobiec wyciekowi gazów do otoczenia. Sytuacja taka skutkowałaby niebezpiecznym rozpraszaniem się ciepła, zanieczyszczeniem powietrza bądź odkształceniem się konstrukcji.

Dlatego też drzwi konstruowane są w sposób zapewniający idealną szczelność gazową. Kotły wodne budowane są z najwyższą dokładnością, przy czym szczególną dbałością i rzetelną regulacją pionową i wzdłużną objęte są przede wszystkim właśnie drzwi. Standardowo kotły wodne posiadają drzwi osadzone na zawiasach z prawej strony. Jednak odwracając zawiasy można odwrócić również drzwi. Wyposażone są one dodatkowo w wykładzinę z włókien ceramicznych poprawiającej izolację o 40 % i zwiększającej jej żywotność w zestawieniu z zaprawą ogniotrwałą.

 

Wymiana ciepła – optymalizacja:

  • Kotły wodne swoje kompaktowe wymiary oraz optymalizację wymiany ciepła zawdzięczają walcowemu palenisku ze ślepą płytą denną z profilami „C” przyspawanymi do strony wodnej. Wzmacniają one całą konstrukcję oraz sprzyjają wymianie ciepła. Palenisko jest mokre i posiada komorę spalania z zawracanym płomieniem.
  • Kotły wodne przedstawione w naszej ofercie zostały opracowane w taki sposób, by umożliwić jak najmniejszą szansę kondensacji gazów spalinowych oraz zwrost temperatury w końcowych częściach rur – co pozwala skutecznie chronić je przed korozją.

 

Nowy współczynnik wymiany ciepła przeciwdziałający kondensacji.

Opracowanie tego projektu spowodowało modyfikację współczynnika wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią paleniska, a wiązką rurową.

Przez powiększenie wiązki rurowej do ponad 60% całości i umieszczenie jej w najwyższej i najgorętszej części kotła, możliwe jest znaczne zmniejszenie możliwości kondensacji gazów spalinowych.

Poza tym, wprowadzenie technologii “efektu żeberka”, wydłużenie rur dymowych ponad tylną ścianę sitową, powoduje zwiększenie temperatury w końcowych częściach rur, chroniąc je przed korozją.

Kotły dużej mocy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przykład praktycznej instalacji.