Czym jest palnik procesowy?

Process Burner 2Palniki procesowe są urządzeniami pracującymi zarówno na gazie ciekłym jak i na gazie ziemnym. Wybór paliwa między płynnym, a gazowym uzależniony jest przede wszystkim od wielkości kotła oraz palnika. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla wysokotemperaturowych prostych palników gazowych. Użycie palnika procesowego zapewnia stabilny płonień oraz równomierne rozprowadzenie ciepła w piecu. To oraz wiele innych pozytywnych cech palników procesowych wpływa na ich częste zastosowanie. Wykorzystywane są w wielu segmentach przemysłu, między innymi w różnego rodzaju piecach i generatorach.

Główne cechy i wymagania palników procesowych 

Palniki procesowe Ecostar zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w określonych warunkach przemysłowych. Przystosowane są one do pracy w wysokich temperaturach, w jakich uzyskują zadowalającą wydajność. Palniki procesowe stanowią bezpośredni i pośredni generator gorącego powietrza wykorzystujący zarówno gaz ziemny jak i LPG. Palniki procesowe Ecostar jak wszystkie urządzenia tego typu, posiadają pewne ograniczenia dotyczące warunków w jakich powinny pracować.

Zaliczyć można do nich:

• Temperaturę środowiska pracy, która powinna mieścić się w przedziale od -15C do +60C.

• Wilgotność względną nieprzekraczającą 95%.

• Zasilanie napięciem znamionowym 220V/380V/50HZ z tolerancją -%15…+%10.

• Zgodnie z klasą ochrony IP 40 przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub na zewnątrz – poza budynkami.

Budowa i zastosowanie palników procesowych

Palniki Ecostar posiadają budowę modułową. Wyróżniamy trzy moduły:

• Obudowę palnika i kołnierz pieca.

• Wkład palnika.

• Palenisko lub rurę płomieniową palnika.

Takie rozwiązanie umożliwia ich łatwą integrację w ramach już istniejącego systemu jak również adaptację do konkretnych zastosowań. Specjalna konstrukcja palników procesowych dodatkowo pozwala skrócić czas wykonywania prac konserwacyjnych i koniecznych napraw. Palniki posiadają elektroniczny system zapłonu, a do ich sterowania dostępnych jest kilka systemów sterowania. Natomiast rura płomieniowa wykonana z materiału odpornego na wysokie temperatury dostarczana jest w różnych długościach – zgodnie z życzeniem klienta.

Palniki procesowe Ecostar mogą brać udział w różnych procesach obróbki metali. Między innymi hartowaniu, wyżarzaniu bądź suszeniu. Stosowane są również w przemyśle samochodowym i lakierniczym, przy wytapianiu szkła, obróbki ceramiki oraz wypalaniu gliny, jak również podgrzewania suszarni przemysłowych. Jak widać zastosowania palników są niezwykle liczne i zróżnicowane co świadczy o ich użyteczności i uniwersalności.

014

2

3

4