Typoszereg regulatorów E 8 został stworzony w celu regulacji instalacji grzewczych. Różnorodne wykonania umożliwiają optymalne i tanie dopasowanie ogrzewania. Regulatory sterowane są wg temperatury zewnętrznej i zapewniają optymalne współdziałanie poszczególnych komponentów instalacji grzewczej. Porównują wartości mierzone z wartościami zadanymi lub z wyliczonymi wartościami żądanymi. Na podstawie tych optymalnych wartości zostaje włączony palnik, a siłownik mieszacza w zależności od potrzeb, zostaje ustawiony w odpowiedniej pozycji. Wbudowane przyłącze BUS umożliwia włączenie E8 do regulowanych ogrzewań posiadających do 16 obiegów. Urządzenia konfigurują się automatycznie przy ich uruchomieniu poprzez rozpoznanie przyłączonych czujników. Regulator jest następcą regulatora E6, dlatego też aby ułatwić dobór regulatora zastosowano ten sam klucz oznaczeń poszczególnych typów. E8 wyposażono w podświetlany wyświetlacz a dzięki komunikatom tekstowym (również w języku polskim) praca z nim stała się jeszcze łatwiejsza. Ponadto regulator może pracować z czujnikami zarówno NTC 1kOhm (starsze wersje regulatorów) jak i PTC 5kOh.

WARIANTY
Istnieje pięć różnych wersji regulatora. W zależności od modułu do prawidłowego funkcjonowania potrzebne są odpowiednie czujniki i kostki przyłączeniowe. Dla każdego sterowanego obiegu c.o. na życzenie można podłączyć czujnik temperatury pomieszczenia FBR 2, lub względnie moduł zdalnego sterowania BM 8 lub Lago FB.

Regulator E8.0234
Reguluje kotłem z palnikiem dwustopniowym lub dwoma kotłami z palnikami jednostopniowymi, jednym pompowym obiegiem c.o., ciepłą wodą użytkową, pompą cyrkulacyjną kotła i ciepłej wody użytkowej.

[column]
[twocol_one]Schemat instalacji (max. opcja)[/twocol_one]
[twocol_one_last]Przyłącze elektryczne regulatora[/twocol_one_last]
[/column]

 

Regulator E8.0324
Reguluje kotłem z palnikiem jednostopniowym, jednym obiegiem c.o. z mieszaczem, jednym obiegiem c.o. kotłowym, ciepłą wodą użytkową, pompą cyrkulacyjną kotła lub ciepłej wody użytkowej.

[column][twocol_one]Schemat instalacji (max. opcja)[/twocol_one]
[twocol_one_last]Przyłącze elektryczne regulatora[/twocol_one_last]
[/column]

 

Regulator E8.0634
Reguluje kotłem z palnikiem dwustopniowym lub dwoma kotłami z palnikami jednostopniowymi, dwoma obiegami c.o. z mieszaczami, ciepła wodą użytkową, pompą cyrkulacyjną kotła i ciepłej wody użytkowej.

[column]
[twocol_one]Schemat instalacji (max.opcja)[/twocol_one]
[twocol_one_last]Przyłącze elektryczne regulatora[/twocol_one_last]
[/column]

 

Regulator E8.1124
Reguluje  dwoma obiegami c.o. z mieszaczami, pompą cyrkulacyjną kotła lub ciepłej wody użytkowej.

[column]
[twocol_one]Schemat instalacji (max.opcja)[/twocol_one]
[twocol_one_last]Przyłącze elektryczne regulatora[/twocol_one_last]
[/column]

 

Regulator E8.4401
Reguluje czterema palnikami jednostopniowymi , jednym obiegiem c.o. z mieszaczem, ciepłą wodą użytkową. Przy pomocy modułu Lago Basic 0201R kaskadę można rozbudować do ośmiu stopni palników.

[column]
[twocol_one]Schemat instalacji (max.opcja)[/twocol_one]
[twocol_one_last]Przyłącze elektryczne regulatora[/twocol_one_last]
[/column]